Novice‎ > ‎

Najavljamo sklic redne skupščine Športne zveze Koper

objavljeno: 18. mar. 2019 07:09 avtor: Športna zveza Koper   [ posodobljeno 18. mar. 2019 07:14 ]

 


                                     

26. REDNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE KOPER,

 

ki bo v ponedeljek, 25. Marca 2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Javnega zavoda za šport MOK, Cesta Zore Perello Godina 3.

 

Predlog dnevnega reda:

 

  1. Otvoritev skupščine ŠZK in izvolitev organov za vodenje skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar)
  2. Pregled zapisnika 25. redne skupščine ŠZK z dne 17.12.2018.
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Poročilo o delu ŠZK za leto 2018, finančno poročilo-bilanca stanja za leto 2018 ter poročilo nadzornega odbora.
  5. Imenovanje podpredsednika Športne zveze Koper za obdobje 2019-2023.
  6. Program dela  in okvirni finančni načrt Športne zveze Koper v letu 2019.
  7. Predlog za sprejem nove članice: Društvo Fudokan Karate-Do Akademija Slovenija.
  8. Razno-pobude in vprašanja

 

                                                                                                 Predsednica

                                                                                                 Sonja Poljšak

Gradivo za skupščino je v prilogi.

ĉ
Športna zveza Koper,
18. mar. 2019 07:09
Ċ
Športna zveza Koper,
18. mar. 2019 07:09