Novice‎ > ‎

SKUPŠČINA ŠZ KOPER BO 18. OKTOBRA 2012

objavljeno: 21. apr. 2013 12:53 avtor: Športna zveza Koper   [ posodobljeno 21. apr. 2013 12:56 ]

V četrtek, 18. oktobra 2012 ob 18. uri bo v prostorih Primorske gospodarske zbornice v Kopru, Ferrarska 2 (nasproti stadiona) 19. REDNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE KOPER.

Na podlagi 16. člena Statuta Športne zveze Koper in sklepa seje Sveta Športne zveze Koper z dne 12. 3. 2012 sklicujem

19. REDNO SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE KOPER

v četrtek, 18. oktobra 2012 ob 18. uri v prostorih Primorske gospodarske zbornice v Kopru, Ferrarska 2 (nasproti stadiona).

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine ŠZK in izvolitev delovnega predsedstva:
Predsednika, verifikacijsko komisijo, overitelja zapisnika in zapisnikarja
2. Pregled zapisnika 18. redne seje skupščine z dne 24. 10.2011
3. Poročilo verifikacijske komisije.
4. Sprejem poročil o poslovanju Športne zveze Koper za leto 2011
- poročilo o delu Športne zveze Koper
- pojasnilo k računovodskim izkazom za poslovno leto 2011
- poročilo nadzornega odbora
5. Program dela Športne zveze Koper za leto 2012 s finančnim načrtom ter okvirni program dela za leto 2012.
6. Predlog za sprejem novih članic v ŠZ (Društvo za šport in rekreacijo Kinetic studio, ŠD Boccia)
7. Razno
- Predlog za izbris članstva (Balinarski klub Oljka Škofije, Balinarsko športno društvo Skala Gračišče, Baseball softball klub Mečarice, Karate klub Funakoshi, Club za atletsko gimnastiko California, Malonogometni klub Black&White, Nogometni klub Dragonja, Nogometni klub Gažon, Smučarski klub Koper, Šahovsko društvo Koper, Športno društvo Boxe klub, Športno društvo Target SK8, Športno društvo Trta Sv.Anton, Namiznoteniški klub Semedela,Veslaški klub Nautilus),
- Članarina za leto 2012,
- Pobude in vprašanja

Predsednica
Sonja Poljšak


Pomembno obvestilo!
1. Gradivo za skupščino je na razpolago na internetni strani ŠZ: www.szkoper.com ali na sedežu ŠZ, Cesta Zore Perello Godina 3.
2. Vsak delegat se mora pred začetkom skupščine izkazati s pisnim pooblastilom.

Koper, 28. september 2012