ŠPORTNIK MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2013

Post date: Jan 10, 2014 8:18:21 PM

Poziv k dostavi predlogov za priznanja

Športna društva in klube pozivamo, da na sedež Športne zveze Koper,

Cesta Zore Perello Godina 3 ali na elektronski naslov : sport.koper@siol.net

najpozneje do 31. januarja 2014

v pisni obliki posredujejo imena svojih športnikov in športnic,

ki jim po kriterijih za dosežene športne uspehe v letu 2013 pripada ustrezno priznanje.

Priznanja so sledeča:

  • priznanje za vrhunski športni dosežek v letu 2013

  • priznanje za najboljši dosežek v individualnih športih v letu 2013

  • priznanje za najboljši dosežek v ekipnih športih v letu 2013

  • priznanje za najboljši dosežek v kolektivnih športih v letu 2013

  • pisno priznanje za dosežene rezultate v letu 2013

  • pisno priznanje Športne zveze Koper

  • jubilejna plaketa v letu 2013

  • častna listina Športne zveze Koper

Tradicionalna prireditev s podelitvijo priznanj bo predvidoma 28. februarja ali 7. marca 2014 v Gledališču Koper.

Predlogi morajo biti obvezno dostavljeni v priloženi tabeli, da se izognemo morebitnim napakam pri vrednotenju dosežkov.

Pravilnik o priznanjih je objavljen na naši spletni strani.

Poziv članicam ŠZ

Obrazec za predloge