Priporočila za organizatorje množičnih prireditev na prostem

Post date: Mar 11, 2020 8:43:8 AM

NIJZ organizatorje prireditev na prostem poziva, da vse udeležence (kot na primer obiskovalce, tekmovalce, spremljevalce tekmovalnih ekip, gostinsko osebje itd.) opozarjajo in nagovarjajo, da upoštevajo priporočila za preprečevanje nalezljivih bolezni.

Organizator prireditve naj na vidno mesto namesti:

1. Obvestilo za vse udeležence, da naj se prireditve udeležijo samo zdrave osebe. Obvestilo se naj namesti pri vhodu in drugih točkah po presoji.

2. Slikovni material o pravilni higieni rok, ki ga namesti na vhodu na prireditveni prostor, na sanitarijah in prostoru za pijačo in hrano. Uporabite lahko material v prilogi 1. (priponka)

3. Slikovni material o pravilni higieni kašlja. Uporabite lahko material v prilogi 2 (priponka).

Organizator prireditve naj organizira:

4. Namestitev razkužil v področju sanitarij in gostinskem delu, ki naj bodo pod nadzorom organizatorja.

5. Opozorilo glede pitja tekočin iz lastnega kozarca/steklenice in uporabo svojega pribora pri prehranjevanju.

6. Potrebno je redno in temeljito čiščenje prostorov (sanitariji, gostinski del itd.).

Priporočamo tudi namestitev koridorja za ločitev tekmovalcev od obiskovalcev ter določitev posebnega prostora za možne bolne obiskovalce. Prostor za zdravstveno oskrbo mora biti jasno označen.

Organizatorje naprošamo, da naj na prizorišču zagotovijo ustrezne higienske razmere (zagotovljena oskrba s pitno vodo, sanitarije za obiskovalce, prezračevanje zaprtih prostorov, odstranjevanje odpadkov).

Obveščamo vas, da obisk množičnih prireditev odsvetujemo vsem, ki kažejo znake obolenja, starejšim osebam in kroničnim bolnikom, saj so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni.

Več na linku:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-mnozicnih-dogodkov