Skupščina Športne zveze Koper

Post date: Apr 21, 2013 8:5:0 PM

ZASEDALA JE SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE KOPER

Klubom in društvom je bilo v letu 2012 s strani ŠZ razdeljenih 20.200 Eur za izvedbo prireditev.

Delegati so se poleg tekočih zadev, seznanili tudi z delom Športne zveze Koper v letu 2012, ki ga je obširno podala predsednica Sonja Poljšak. Poseben poudarek je bil dan uspešni izvedbi šestih prireditev v Mestni občini Koper, ki jih je vodila Športna zveza skupaj s klubi in društvi. Izvedli so kolesarski maraton Brevet 2012, Olimpijski tek, Športne igre komunalnih delavcev Slovenije, Uživajmo ob morju, Dnevi odprtih vrat in Primorski teki. Prireditve so izvajali določeni klubi, ki jih je Športna zveza izbrala, sofinancirane pa so bile iz Fundacije za šport, Mestne občine Koper in Komunale Koper. Tako so društva in klubi samo v letu 2012 prejeli za te prireditve 20.200 Eur. Delegati so pohvalno ocenili delo Športne zveze Koper, saj so bila dodeljena sredstva še kako dobrodošla, glede težkih finančnih razmer v klubih in društvih.

Predsednica je delegate seznanila, da je bilo Mestni občini Koper poslana pobuda o spremembi Pravilnika o sofinanciranju športa, za katero upa, da se bo tudi čim prej uresničila. O zmanjšanju finančnih sredstev iz proračuna Mestne občine Koper v letu 2012 pa so delegati izrazili veliko zaskbljenost.

Delegati so tudi sprejeli dve novi članici in sicer Društvo za šport in rekreacijo Kinetic studio in Športno društvo Boccia. O izbrisu članici iz članstva Športne zveze Koper, ki ne plačujejo že več let članarino, bo skupščina odločala na naslednji seji.