Sonja Poljšak soglasno ostaja na čelu Športne zveze Koper

Post date: Jan 07, 2019 7:59:26 AM

Na zadnji skupščini Športne zveze Koper so delegati ponovno soglasno izvolili Sonjo Poljšak za predsednico v novem štiriletnem odbobju 2018-2022. To bo njen že šesti mandat. Sicer pa je bila na decembrski skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez Sonja Poljšak ponovno izvoljena tudi v Izvršni odbor OKS.

V Svet Športne zveze Koper so bili izvoljeni še Patrik Peroša (Univerzitetna športna zveza Primorske) – študenski šport, Darij Šomen (Judo klub Koper) – šport invalidov, Zdenka Ponomarenko (Kajak kanu klub Žusterna), Goran Sambt (Kolesarsko društvo Raketa), Franci Hrovat (ŠD Tenis Primorska), Irena Rosa (Lokostrelski klub Ankaran), Iztok Babič (Judo klub 15. maj Marezige), Mauer Simon (Športno potapljaško, jamarsko in ribiško društvo Rexmaris Koper), Simon Vidmar (Jadro klub Koper), Primož Marinko (Območna balinarska zveza Slovenske Istre Koper) in Domagoj Ribarič-Cerovac (Športno potapljaško in ribiško društvo PLK Koper).

»Dogovorili smo se, da bo prva prioriteta pobuda o spremembi kriterija za sofinanciranje športa v Mestni občini Koper. Pobuda je sicer stara že dve leti, po novih kriterijih pa naj bi se povečala sredstva za dejavnosti klubov in društev. V Kopru je mnogo sredstev namenjeno za objekte, kar je dobro, a smo po drugi strani šele deveta občina v Sloveniji po višini sredstev, ki so namenjena za dejavnosti. Poleg tega bi radi, da bi MOK iz proračuna namenila nekaj sredstev tudi za delovanje Športne zveze, kar bi bilo obenem v skladu z novim Zakonom o športu. Tretja pomembna zadeva pa je uvedba štipendij za nadarjene mlade koprske športnike med 14 in 18 letom starosti, ki obenem dosegajo dobre učne uspehe,« je o prioritetah novega mandata povedala Sonja Poljšak.

Športna zveza Koper je v svojih aktih tudi opredelila kategorije športnih programov, ki se jim bo posebej posvetila in sicer so to: programi športne dejavnosti študentov, programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, programi športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, programi športne rekreacije starejših, programi množičnih športno-rekreativnih prireditev (Dnevi odprtih vrat koprskega športa,Uživajmo ob morju, Naučimo študente veslati, Kolesarski maraton, Raketa, Primorski gorski teki, Športnik Kopra 2018, Festival mladih – Koper giba, Mini olimpijada), programi Večgeneracijskega centra Morje Koper in vodenje Regijske pisarne OKS-ZŠZ za Obalno-kraško regijo.

Glede slednjega velja dodati, da je bila na decembrski skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez Sonja Poljšak ponovno izvoljena v Izvršni odbor (IO). Tam bo delovala v mandatnem obdobju 2018-2022, potem ko je bila v IO že trikrat in sicer letih 2002, 2006 in 2010.