Vabilo na redno letno in volilno skupščino Športne zveze Koper

Post date: Oct 04, 2020 7:30:1 PM

Objavljamo vabilo članicam Športne zveze Koper na redno letno in volilno skupščino ŠZK, ki bo v torek, 13. oktobra 2020, ob 18. uri, v veliki učilnici Osnovne šole Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, 6000 Koper.

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Otvoritev skupščine ŠZK in izvolitev delovnega telesa

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Potrditev zapisnikov redne skupščine ŠZK iz dne 25.3.2019 in izredne volilne skupščine iz dne 5.6.2019

5. Obravnava letnega poročila Športne zveze Koper za leto 2019

6. Obravnava programa dela in finančnega plana za leto 2020

7. Volitve v organe Športne zveze Koper

a) Razrešitev organov Športne zveze Koper

b) Volitve v organe Športne zveze Koper za obdobje 2020-2024