Vabilo na redno letno skupščino Športne zveze Koper

Post date: Apr 13, 2021 8:1:15 PM

Objavljamo vabilo članicam Športne zveze Koper na redno letno skupščino Športne zveze Koper, ki bo v četrtek, 22. aprila 2021, ob 18. uri, preko spletne platforme.

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Otvoritev skupščine Športne zveze Koper in izvolitev delovnega telesa

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Potrditev zapisnika skupščine Športne zveze Koper z dne 13. oktobra 2020

5. Poročilo predsednika Športne zveze Koper za leto 2020

6. Poročilo Disciplinske komisije Športne zveze Koper za leto 2020

7. Poročilo Nadzornega odbora Športne zveze Koper za leto 2020

8. Obravnava letnega poročila in zaključnega računa Športne zveze Koper za leto 2020

9. Obravnava programa dela in finančnega plana za leto 2021

10. Razno

Iz strani zakonitega zastopnika podpisano skenirano ali fotografirano pooblastilo posredujte najpozneje do 22. aprila 2021, do 10. ure. V kolikor se skupščine udeleži zakoniti zastopnik, pooblastlo ni potrebno.

Arturo Steffe,

predsednik